KOALICJA ZAWIĄZANA!!!

Wczoraj, w Pałacu Ślubów w Warszawie została zawiązana Koalicja na rzecz Krajowego Systemu Zrównoważonego Gospodarowania Energią. I spotkanie Koalicji zakończyło się sukcesem – uczestnicy w pełni potwierdzili konieczność utworzenia w Polsce systemowego działania, które pozwoli w pełni uczestniczyć wszystkim podmiotom w działaniach dla gospodarki niskoemisyjnej. Przed nami perspektywa finansowa 2014-2020. Miliardy euro dla Polski w tym, na efektywne gospodarowanie energią.

Plany Gospodarki Niskoemisyjnej /PGN/, które już wkrótce będą tworzone w setkach gmin w Polsce, to informacja o wielkiej świadomości i woli samorządu terytorialnego. Ponad 800 gmin złożyło wnioski do NFOŚiGW o dofinansowanie w wys. do 85 % przygotowania PGN. Po ich rozpatrzeniu przez Fundusz, będą mogły w planowy sposób zidentyfikować swoje potrzeby poprzez nowe projekty, z możliwością uzyskania wsparcia finansowego.

Organizatorzy Koalicji:

  • KAPE – Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
  • FEWE – Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii,
  • IEŚ – Instytut Ekonomii Środowiska,
  • PGAE – Stowarzyszenie Polska Grupa Agencji Energetycznych,
  • SAPE-PALSKA – Ogólnokrajowe Stowarzyszenie „Poszanowanie Energii i Środowiska”,
    będą merytorycznie wspierać przygotowywanie PGN. Na wczorajszym spotkaniu została przeprowadzona bardzo owocna dyskusja o standardach gminnego PGN, o konieczności szybkich zmian w prawie, o woli i potrzebie włączenia się w pracę koalicji decydentów samorządowych i rządowych.

Stowarzyszenie  Polska  Grupa Agencji Energetycznych było reprezentowane na spotkaniu w składzie jej prezesa Józefa Lewandowskiego, wiceprezesa Andrzeja Koniecko – prezesa Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej oraz dyrektora biura PGAE dr Justynę Turek-Plewa – specjalistę w Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią.

PGAE deklaruje swoje pełne wsparcie dla jst wszystkich szczebli, celem zbudowania w Polsce PGN w każdej gminie i utworzenia Krajowego Systemu Zrównoważonego Gospodarowania Energią z udziałem także samorządów powiatów i województw.

Koalicja zaprasza wszystkich do współpracy.

Józef Lewandowski
Prezes Stowarzyszenia
Polska Grupa Agecji Energetycznych

Napisano w Aktualności

06 marca 2014r. w Warszawie I spotkanie Koalicji na rzecz utworzenia Krajowego Systemu Zrównoważonego Gospodarowania energią. Uruchomienie nowej strony internetowej www.gospodarkaniskoemisyjna.pl.

Zapraszamy do odwiedzenia i kontaktu w sprawie nowej strony internetowej Plany Gospodarki Niskoemisyjnej, na której znajdą Państwo informacje na temat planowania energetycznego w samorządach oraz  powstania
Koalicji na rzecz utworzenia „Krajowego Systemu Zrównoważonego Gospodarowania energią”
(stanowisko, działania, proponowane zmiany, opracowane dokumenty).
Liczymy na poważne zaangażowanie sie Państwa dla systemowego działania wszystkich uczestników rynku energetycznego – producentów, konsumentów, firm, samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych.
Organizatorzy:  KAPE S.A. – FEWE – IEŚ – PGAE – SAPE

na stronie KAPE: http://www.kape.gov.pl/new/news20140306_20140306.phtml

na stronie IEŚ: http://www.iee.org.pl/index.php?a=news&id=44

Zapraszamy serdecznie.

Za Zarząd PGAE
Józef Lewandowski
Prezes Stowarzyszenia

Napisano w Aktualności

ZAPROSZENIE DO PROJEKTU NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH NA WYJAZDOWE PRAKTYKI OZE DO FIRM

W imieniu Stowarzyszenia Polska Grupa Agencji Energetycznych, serdecznie zapraszam nauczycieli do udziału w projekcie „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programu doskonalenia zawodowego w zakresie odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach dla nauczycieli szkół zawodowych”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizuje Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego wspólnie z Green Energy z udziałem Stowarzyszenia Polska Grupa Agencji Energetycznych i regionalnych agencji energetycznych, w okresie od 01.10.2012r. do 31.03.2015r.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia na kierunkach OZE poprzez zainicjowanie z przedsiębiorcami i szkołami zawodowymi nowatorskiego podejścia do nauczania praktycznego w zakresie technologii biogazowych oraz podniesienie kompetencji profesjonalnych nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy pochodzić będą ze szkół zawodowych, prowadzących kształcenie w zawodach zbieżnych z odnawialnymi źródłami energii (lista zawodów znajduje się na końcu niniejszego zaproszenia).

Podstawowym działaniem w ramach realizowanego przedsięwzięcia jest odbycie 12 dniowych praktyk /w firmach 10 dni/ przez nauczycieli przedmiotów zawodowych szkół ponadgimnazjalnych w ścisłej współpracy z organizacjami branżowymi, przedsiębiorcami i szkołami zawodowymi.

Udział w Projekcie jest całkowicie bezpłatny, a Uczestnicy/czki nie ponoszą żadnych kosztów z nim związanych. Organizator zapewnia zwrot kosztów dojazdu oraz wyżywienie i nocleg w miejscu odbywania praktyk. Praktyki odbędą się w najlepszych firmach z branży OZE podczas 3-6 dniowych modułów w całej Polsce . Uczestnicy uzyskają certyfikaty ukończenia Projektu poświadczające zdobytą wiedzę i praktyczne umiejętności zawodowe.

Uprzejmie proszę o przekazanie powyższych informacji także innym nauczycielom zainteresowanym udziałem w Projekcie. Wszystkie informacje związane z realizacją Projektu znajdują się na stronie internetowej www.nauczyciel-oze.pl.

Prosimy wszystkie zgłoszenia kierować do pani Justyny Turek-Plewa Dyrektor Biura PGAE w Poznaniu. Wspólnie przygotujemy niezbędne dokumenty oraz udzielimy wszelkich informacji – BEZPŁATNIE. Zapraszamy serdecznie do udziału w tym nowatorskim i atrakcyjnym projekcie.

z poważaniem

Józef Lewandowski
Prezes Stowarzyszenia
Polska Grupa Agencji Energetycznych

Osoby do kontaktu:

Józef Lewandowski, prezes stowarzyszenia,
e-mail: jlewandowski@pgae.pl, tel. 503 171 203.

Justyna Turek-Plewa, dyrektor biura,
e-mail: jturek-plewa@pgae.pl, tel. 500 174 046.

Napisano w Projekty

ZAPROSZENIE na POLEKO 2013 – „Warto być w miejscu, gdzie spotyka się cała branża!”

Szanowni Państwo,

Polska Grupa Agencji Energetycznych oraz Krajowa Agencja Poszanowanie Energii S.A. zapraszają na seminarium, pt. „Biogaz i co dalej? Możliwości zagospodarowania biogazu – sieci gazowe, transport”, które odbędzie się 8 października 2013 r. na międzynarodowych targach POLEKO w Poznaniu – Pawilon 7 sala 1a.

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „GreenGasGrids” – Zwiększenie europejskiego rynku produkcji, poprawa warunków przesyłu i przyłączania biogazu do sieci dystrybucji gazu, programu Inteligentna Energia Europa. Projekt skierowany jest do wszystkich sektorów, których dotyczy temat wtłaczania biogazu do sieci.

W spotkaniu weźmie udział przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki – NL Agency z Holandii oraz delegaci z Niemiec (Agencja Energetyczna – DENA oraz badawczej Frauhoffer Umsiht).

Celem pierwszej części seminarium jest przedstawienie bieżącej sytuacji rynku biogazu rolniczego i biometanu w Polsce oraz w innych krajach europejskich (Niemcy, Holandia).

W drugiej części zaprezentowane będą praktyczne możliwości wykorzystania biogazu, zarówno w postaci „zielonego gazu” w sieci jak i paliwa w transporcie ekologicznym. Na zakończenie seminarium chcielibyśmy zaprosić do dyskusji dotyczącej przyszłości rynku biogazu w Polsce w szczególności rozważając szansę na rozwój produkcji biometanu i wtłaczania go do sieci gazowej.

Uczestnictwo w seminarium jest nieodpłatne. Po potwierdzeniu uczestnictwa w dniu seminarium wejście na targi POLEKO jest bezpłatne. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w kwestionariuszu na stronie KAPE lub przesyłając kartę zgłoszeniową do dnia 4 października 2013 roku.

Program oraz szczegóły wydarzenia na stronach www.kape.gov.pl

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Panią Marią Dobrowolską (e-mail: mdobrowolska@kape.gov.pl, tel/fax: 22 626 0910 / 11) lub Panią Justyną Turek – Plewa (e–mail: jturek-plewa@pgae.pl, tel: 500-174-046).

Do pobrania:
· karta zgłoszeniowa

Serdecznie zapraszamy.

Napisano w Aktualności

Mazowiecka Agencja Energetyczna prowadzi badania nad systemami magazynowania energii – projekt EINSTEIN

Intensywny proces pozyskiwania energii z promieniowania słonecznego wymusza rozbudowę zasobników do jej magazynowania i to na niespotykaną dotąd skalę. Skoro odnawialne źródła energii (OZE) w znacznym stopniu zależą od pogody, to nie ma innego sposobu na zapewnienie jej równomiernej dostawy odbiorcom. Tymczasem dotychczasowy system magazynowania energii, w instalacjach demonstracyjnych, jest nie tylko relatywnie kosztowny, ale w niektórych wypadkach z powodu niedoboru odpowiednich lokalizacji znacznie ograniczony. W tej sytuacji wiele jednostek badawczych pracuje nad nowymi technologiami magazynowania energii. Mazowiecka Agencja Energetyczna (MAE) też przygotowuje się, wraz z partnerami naukowymi m.in. z Niemiec, Hiszpanii, Włoch, Holandii czy Wielkiej Brytanii, do budowy instalacji pilotażowej w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica” w Ząbkach. Po zakończeniu prac badawczych w 2014 roku rozpocznie się tam montaż innowacyjnego systemu pozwalającego pozyskiwać energię odnawialną w lecie, magazynować ją, a następnie wykorzystywać przez cały rok. Projekt badawczy, w ramach którego od stycznia 2012 roku MAE prowadzi powyższą inwestycję, zatytułowany jest „EINSTEIN” – jest to akronim od oficjalnej, angielskiej nazwy Effective INtegration of Seasonal Thermal Energy storage system IN existing building. Inwestycja uzyskała dofinansowanie w ramach unijnego 7. Programu Ramowego z zakresu badań i rozwoju technologicznego. Projekt zakłada montaż urządzeń pozyskiwania i wykorzystania energii odnawialnej w cyklu całorocznym. Pozwala on znacznie ograniczyć zużycie energii, przy jednoczesnym respektowaniu wymogów środowiskowych. Więcej informacji na temat projektu EINSTEIN znajdą Państwo na stronie: http://www.mae.com.pl/projekty-einstein.html

Napisano w Aktualności

Ogromny sukces IV Forum Budownictwa Energooszczędnego i Pasywnego

W dniach 31 stycznia – 1 lutego już po raz czwarty odbyło się dwudniowe Forum Budownictwa Energooszczędnego i Pasywnego organizowane w ramach Międzynarodowych Targów Budownictwa BUDMA, w Poznaniu. Konferencja, której organizatorami obok MTP były Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej oraz Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią, cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. W Forum uczestniczyło ponad pół tysiąca słuchaczy. Podsumowanie, fotorelację oraz materiały z Forum znajdą Państwo na stronie: http://www.waze.pl/forum4.html

Tłumy zainteresowanych na IV Forum Budownictwa Energooszczędnego i Pasywnego

Tłumy zainteresowanych na IV Forum Budownictwa Energooszczędnego i Pasywnego

Napisano w Aktualności

Opinia i uwagi PGAE dotyczące nowych kierunków działań dla „Strategii edukacji ekologicznej 2013-2016″

Przedstawiciele Zarządu PGAE uczestniczyli w dniu 23.01.2013 w Warszawie w spotkaniu w ramach Forum „Ekologia-Edukacja-Ekoinnowacje” zorganizowanym przez NFOŚiGW. Celem dyskusji było zaprezentowanie nowych kierunków działań w zakresie edukacji ekologicznej, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii edukacji ekologicznej oraz wypracowywaniu skutecznych metod promowania idei ekoinnowacji w Polsce. Edukacja ekologiczna i ekoinnowacje to działania horyzontalne, które będą realizowane przekrojowo w każdym z czterech priorytetów środowiskowych określonych w przyjętej we wrześniu 2012 Strategii działania NFOŚiGW na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020. Strategia ta uwzględnia m.in. kluczową rolę pozarządowych organizacji ekologicznych w realizacji projektów w zakresie edukacji ekologicznej, stąd udział przedstawicieli PGAE w spotkaniu. W przedstawionej prezentacji omówiono dotychczasowe doświadczenie poszczególnych regionalnych agencji energetycznych w edukacji ekologicznej oraz zaproponowano przykłady działań w tym zakresie w odniesieniu do określonych poziomów kształcenia (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne – licea ogólnokształcące i szkoły zawodowe, jednostki kształcenia ustawicznego dla dorosłych). Przedstawiono również propozycje działań o zasięgu ogólnokrajowym w zakresie ekoinnowacji. Pełna prezentacja dostępna będzie na stronie www.fese.pl

Napisano w Aktualności

„Szkolenie ekologiczne na temat roli odnawialnych źródeł energii” woj. Lubelskie

W dniach 8 – 10 stycznia 2013 r. pracownicy Warmińsko – Mazurskiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. przeprowadzili cykl szkoleń pn. „Szkolenie ekologiczne na temat roli odnawialnych źródeł energii” realizowanych przez Gminę Wyryki oraz Stowarzyszenie „Tradycja i Nowoczesność”.

Pierwszego dnia (8 stycznia) w Zespole Szkół w Wyrykach odbyły się szkolenia skierowane do nauczycieli Szkół Podstawowych oraz Gimnazjów, których placówki potwierdziły chęć udziału w projekcie. W zajęciach przygotowanych przez pracowników WMAE Sp. z o.o. wzięło udział 21 pedagogów. Szkolenia miały na celu przygotowanie kadry nauczycieli do prowadzenia zajęć z zakresu odnawialnych źródeł energii w szkołach. Musimy bowiem pamiętać, że zmiana świadomości i postaw społecznych jest możliwa tylko dzięki odpowiedniej edukacji już od najmłodszych lat.

W kolejnych dniach (9,10 stycznia) odbyły się szkolenia dla uczniów Szkół Podstawowych oraz Gimnazjów w Wyrykach oraz Kaplonosach wybranych do udziału w projekcie. Łącznie w ciągu dwóch dni w zajęciach udział wzięło około 190 uczniów. Pracownicy Agencji opowiedzieli o odnawialnych źródłach energii, o słońcu, wietrze, wodzie oraz biomasie. Dzięki zabawkom solarnym młodzież miała okazję zobaczyć w jaki sposób możemy wykorzystać energię słoneczną np. do wytworzenia prądu elektrycznego i podgrzania wody w mieszkaniach. Poznała substraty jakie są wykorzystywane w biogazowniach oraz rodzaje biomasy, która jest w stanie zastąpić węgiel (słoma, zrębki, trociny). Na końcu omówiona została energia wiatru oraz energia wody.

Szkolenia tego typu mają przede wszystkim na celu przekonać wszystkich, że energetyka odnawialna jest świetną alternatywą dla tej konwencjonalnej, ponieważ pozwala pogodzić rozwój cywilizacyjny z ochroną środowiska naturalnego.

Marta Cygan - Specjalistka ds. rozwoju regionalnego WMAE w czasie zajęć z dziećmi

Marta Cygan – Specjalistka ds. rozwoju regionalnego WMAE w czasie zajęć z dziećmi

Napisano w Aktualności

Polska Grupa Agencji Energetycznych /PGAE/ na Konwencie Marszałków RP

W dniu 27 listopada br. prezes WAZE Józef Lewandowski w imieniu Polskiej Grupy Agencji Energetycznych oraz prezes WMAE Andrzej Koniecko uczestniczyli w Konwencie Marszałków Województw RP odbywającym się w Gorzowie Wielkopolskim. W drugim dniu spotkania, na zaproszenie gospodarza Konwentu Pani Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Polak, nasi reprezentanci przedstawili założenia oraz uzasadnili potrzebę podjęcia przez Konwent „Stanowiska w sprawie krajowego projektu systemowego, dotyczącego zarządzania, wdrażania i monitorowania rozwoju odnawialnych źródeł energii i wzrostu efektywności energetycznej w regionach z udziałem regionalnych agencji energetycznych powołanych przez samorząd”. Prezentację pod nazwą System Zarządzania i Monitorowania Rozwoju OZE i EE w Polsce, Regionalne agencje energetyczne – krajowy instrument wsparcia polityki energetycznej regionów zaprezentował Józef Lewandowski.

Marszałkowie Województw wyrazili zgodę na przyjęcie Stanowiska i wystąpienie do trzech resortów – Rozwoju Regionalnego, Gospodarki i Środowiska w sprawie wsparcia projektem systemowym dotychczasowych działań Marszałków przy realizacji polityki energetycznej w regionach w następnej perspektywie finansowej UE 2014-2020. Z dużym zainteresowaniem przyjęto propozycję zarządu Polskiej Grupy Agencji Energetycznych dotyczącą zorganizowania w Polsce Europejskiego Szczytu Energetycznego Regionów Unii Europejskiej. Józef Lewandowski przedstawił w tym miejscu możliwość organizacji takiego wydarzenia na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, które posiadają już doświadczenie zdobyte w czasie Szczytu Klimatycznego COP 14.

W tym punkcie obrad głos zabrał także Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jarosław Słoma, który podkreślił zaangażowanie regionu w sprawy energii i konieczność systemowego działania w dziedzinie energetyki i współpracy administracji rządowej z samorządami.

Napisano w Aktualności